Звітування директора школи про діяльність закладу освіти

Розпорядником коштів закладів освіти Бершадського району, а отже і Поташнянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, є відділ освіти, фізичної культури та спорту Бершадської РДА.

 

Всі фінансові операції відділу освіти, фізичної культури та спорту ви можете відстежувати на  порталі E-data, або користаючить посиланням ТУТ  

 

Всі закупівлі, загальною сумою понад 3 тис.грн., проходять  через систему електронних торгів "Прозорро". Інформацію можете отримати на сайті, або користуючись посиланням ТУТ

Код  ЄДРПОУ відділу освіти, фізичної культури та спорту Бершадської РДА 02141294

                   

Звіт директора за І семестр 2019-2020 н.р.

1. Фінансово-господарська діяльність

      У 2019 році брали участь у 16 обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад «Теплі класи – запорука здоров’я, успішності дітей та ефективна система енерго  та ресурсозбереження»,  який виграли на суму 574 546 грн. (заміна вікон та дверей, системи опалення, ремонт спортзали).

Спонсори  проекту:

      - ПП «Явір-Агросервіс»  - 50 000 грн.

             - громадська організація “Соціальний центр МХП” – 20 000  грн.

             - ФГ «Лісничанське» - 20 000 грн.

 - ПСП «Нертус+» - 20 000 грн.

2. Організація харчування учнів у навчальному закладі

        З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у школі організовано гаряче  харчування  учнів  1-9-х  класів.  Суворо  виконуються всі необхідні умови санітарного контролю щодо термінів і умов зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим. Сестра  медична ретельно  слідкує  за  санітарним  станом примі-

щень  їдальні, різноманітністю  страв,  дотриманням циклічного  меню,  

виконує  усі  вимоги санітарно-епідеміологічної служби. 

 Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. Випадків порушень термінів реалізації  продуктів  не  було.  Усе  обладнання  харчоблоку знахо-диться  в робочому стані.

Гарячим  харчуванням  протягом  І  семестру 2019-2020  н.р.  було охоплено  

98   учнів школи.  

1 – 4 класи – 6 грн. (веревень, жовтень - субвенція сільської ради)

 Для учнів 1-9 класів з вересня по грудень 2019 р. батьками надано продуктів харчування на суму  53557.52 грн.

Учні пільгових категорій – 13 грн. на учня (за кошти державного бюджету).

 

 

 Звіт директора за 2018 - 2019 н.р.

Шановні присутні!

 Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі підсумки роботи колективу школи протягом  2018– 2019 н.р.

На  виконання  наказу   Міністерства  освіти  і  науки  України  від   28.01.2005 р.  № 55  «Про    запровадження   звітування   керівників  дошкільних, загальноосвітніх   та  професійно  -  технічних  навчальних   закладів», керуючись    примірним  положенням  про  порядок   звітування   керівників    дошкільни, загальноосвітніх   та  професійно  -  технічних  навчальних  закладів   про  свою   діяльність   перед  педагогічним  колективом  та  громадськістю,  затвердженого   наказом  Міністерства    освіти  і  науки  України    від  23  березня  2005  року  № 178  та     з  метою подальшого    утвердження    відкритої   і  демократичної   державно  -  громадської   системи  управління  освітою, поєднання  державного   та  громадського   контролю  за   прозорістю    прийняття   і  виконання   управлінських   рішень, запровадження    колегіальної  етики    управлінської  діяльності   в  навчальних    закладах  сьогодні  проводиться   звіт  згідно   запланованої  структури. СЛАЙД 3

          Як директор школи,  у   своїй  діяльності протягом  звітного періоду,  я керувалась Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, Законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього  навчального закладу.

         Дух  школи, її кращі  традиції  і здобутки  визначають    педагогічні    колективи  і  їх  виховання. Провідною    фігурою  у  реалізації  завдань, безперечно   виступає  вчитель, який   зобов’язаний  втілювати   в  життя  всі  ідеї, забезпечувати  єдність  виховання  і  навчання  - основного  принципу  школи.

            Відразу  ж  хочу   відзначити, що  робота  директора   і  колективу   нероздільні   і   в  чомусь   директор     направляє  колектив, а  ще  частіше   саме  колектив    змушує   директора   робити    ті, чи  інші  дії.  Слайд 4

 

     Поташнянська ЗОШ І-ІІ ступенів у 2018-2019 навчальному році здійснювала діяльність пов'язану з наданням базової загальної середньої освіти. Вся робота була спрямована на реалізацію головних завдань, визначених Законами “Про освіту”, який прийнятий 28.09.2017 р. “Про загальну середню освіту”.

   Рік напруженої роботи, творчих здобутків, нових відкриттів. Ви  знаєте,  що відбуваються  реформи в освіті  У лютому 2018 року Кабінет Міністрів України затвердив новий Державний стандарт початкової освіти. Саме за ним з  1 вересня 2018 року сіли за парти 13 учнів першого класу Нової української школи. Переглядаються  та оновлюються навчальні  програми,  підручники,  увесь  навчально-методич-ний комплекс,  який  необхідний  для  успішного  функціону-вання  та розвитку  сучасної школи.

1.  АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ

ПРОЦЕСОМ У 2018/2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Сьогодні  змінюються  технології,  по-новому розвивається суспільство,  

заразми  не  можемо  точно  знати,  з якими  викликами  зустрінуться  діти, 

які  навчаються  у школі.  Тому  й  важливо  перейти  від  школи,  яка  не тільки дає знання  дітям але й вчить застосовувати їх в подальшому житті. Особливістю  Нової  української  школи є, поміж іншого, організація такого освітнього середовища, що сприятиме вільному розвитку творчої особистості розвитку кожної дитини. З цією метою змінено просторово-предметне оточення, програми та засоби навчання. У Новій українській школі зростає частка проектної, командної, групової діяльності у педагогічному процесі. Відповідно урізноманітнюється варіанти організації навчального процесу в класі. Крім класичних варіантів використовуються новітні мобільні місця, які легко трансформуються для групової роботи. Планування і дизайн освітнього простору школи спрямований на розвиток дитини та мотивації її до навчання. Організація освітнього простору потребує широко використання ІТ – технологій, нових технічних засобів навчання, оновлення навчального обладнання, що здійснюється через осередки. Освітній простір організований таким чином, щоб учитель міг спостерігати за діяльністю дітей в усіх осередках. Діти мають можливість безпечно переміщуватися і мають місце для зберігання особистих речей. Враховуючи такі особливості середовища Нової української школи 1 клас було обладнано відповідно до вимог. Для цього були залучені кошти як державного бюджету так і надано матеріали  батьками, спонсорами.

1 клас (НУШ) – залучено коштів, а саме:

 

Спонсори – 4000 грн.

Шкільне придаддя – 1500 грн. ( ПАТ «Явір-Агросервіс»)

Принтер – 1 500 грн. ( батьки)

Килим – 500 грн. ( батьки)

Шкільне приладдя – 500 грн. ( батьки)

 

Освітянські реформи на сучасному етапі розглядають учня як особистість -інноватора, що володіє ключовими компетентностями. Це  – особистість проінформована, обізнана у певних питаннях, має знання та досвід, вміє їх здобувати та використовувати для власних індивідуальних і професійних завдань. Важливо в нинішньому часі виховувати молодь на загальнолюдських цінностях, навчити її критично мислити, щоб захиститися від непотрібної та негативної інформації, переосмислювати все , до чого доторкається дитяча цікавість, з огляду на те, як це вплине на їх життя та здоров’я. Головним завдання навчального закладу є забезпечення високої якості освіти та відповідності  її  потребам  особистості. 

 Сучасному суспільству  потрібна  людина творча  та  ініціативна,  

готова  і здатна  відповідати  за  власний  добробут,  добробут усього суспільства, бути чинним громадянином України, мати позитивне ставлення до себе, інших учнів, педагогів, школи, навчання.

Методична робота була спрямована за напрямками:

1. Організація контрольно-діагностичної діяльності.

2.  Комплексне  методичне  забезпечення  освітнього процесу.

3. Підвищення кваліфікації педагогів.

4.  Стимулювання  процесу  створення  й  упровадження  нових педагогічних

ідей, елементів сучасних технологій навчання та виховання.

5. Забезпечення перевірки  їх ефективності.

4.  Створення  умов  для  самоосвіти  учителя,  як  індивідуальної форми  під-вищення професійної майстерності.

Методична робота організована згідно структури:

- педагогічна рада;

- методична рада;

- організація і проведення предметних тижнів;

- проведення  заходів, спрямованих  на  вдосконалення освітнього процесу, підвищення загальноосвітнього рівня школярів;

- організація роботи з обдарованими дітьми;

- організація роботи з учнями, схильними до правопорушень.

         Одним  з  пріоритетних  питань  методичної  роботи  це підвищення  професійної майстерності  вчителя  через  його самоосвіту,  самовдоскона-лення,  задоволення індивідуальних потреб  педагогічних  працівників  в  

особистому  та  фаховому зростанні; активізації творчого потенціалу. Було  відзначено,  що учителі  школи  ідуть  у  ногу  із  життям,  широко впроваджують у  практику  інноваційні  технології,  суть  яких  полягає  у  тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Педагогічний колектив будує школу розвитку  та вдосконалення, повноцінного освітнього  простору,  рівних  можливостей  у навчанні 

 і  вихованні  учнів  із максимальним урахуванням їхніх природних особливостей та обдарувань.

2. Матеріально-технічна база навчального закладу:

Для забезпечення результативності освітнього процесу, оволодіння учнями  базовими  загально  навчальними  вміннями і  навичками,  спрямо ваних  на розвиток  індивідуальних здібностей  кожної  дитини, заклад намагається створити умови для роботи і навчання, відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні кабінети оснастити школу новим сучасним обладнанням.  

 В цьому році проводилися косметичні ремонти, на які було використано  добровільних внесків батьків (будівельних матеріалів) на суму 11 066 грн. Є висновки СЕС про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини, протоколи замірів опори ізоляції електромережі. У школі функціонує 14 кабінетів та класних кімнат, які забезпечені меблями в межах 100%.

 

Адміністрація  школи  спільно  з  учительським колективом,  обслугову   ючим персоналом  та  батьками  учнів намагається  створювати  кращі  

умови  для  роботи і навчання, відремонтувати  та  довести  до  норм  

та  вимог  сьогодення навчальні кабінети, забезпечити школу новим сучасним обладнанням. В цьому році було оновлено шкільні коридори та класні кімнати  за добровільні внески вчителів на суму – 6 000 грн. (матеріали).

 

3. Фінансово-господарська діяльність

      У 2018 році брали участь у 15 обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад «Теплі класи – запорука здоров’я, успішності дітей та ефективна система енерго  та ресурсозбереження»,  який виграли на суму 145 000 грн. (заміна вікон та дверей).

Спонсори  проекту:

- ПП «Явір-Агросервіс»  - 10 000 грн.

       - громадська організація “Соціальний центр МХП” – 20 000  грн.

       - колектив Поташнянської ЗОШ І-ІІ ступенів – 2 000 грн.

       - батьківський колектив Поташнянської ЗОШ І-ІІ ступенів – 3 000 грн.

4. Організація харчування учнів у навчальному закладі

        З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у школі організовано гаряче  харчування  учнів  1-9-х  класів.  Суворо  виконуються всі необхідні умови санітарного контролю щодо термінів і умов зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим. Сестра  медична ретельно  слідкує  за  санітарним  станом примі-

щень  їдальні, різноманітністю  страв,  дотриманням циклічного  меню,  

виконує  усі  вимоги санітарно-епідеміологічної служби. 

 Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. Випадків порушень термінів реалізації  продуктів  не  було.  Усе  обладнання  харчоблоку знахо-диться  в робочому стані.

Гарячим  харчуванням  протягом  навчального  року  було охоплено  10  учнів школи.  У  І  та  ІІ  семестрах  в початковій  школі  всі  учні  були 

 охоплені  гарячим харчуванням.

1 – 4 класи – 6 грн. (субвенція сільської ради)

 Для учнів 1-9 класів з вересня по грудень 2018 р. батьками надано продуктів харчування на суму  40365.86 грн.

Для учнів 1-9 класів з січня по травень 2019 р. батьками надано продуктів харчування на суму  36250.25 грн.

Учні пільгових категорії – 13 грн. на учня (за кошти державного бюджету).

4. Робота з обдарованими дітьми

         Основна задача, яка стоїть сьогодні перед освітянами, заключається не стільки в передачі знань, скільки в тому, щоб навчити учнів здобувати ці знання самостійно. Щоб зацікавити, стимулювати учнів до самостійного отримання знань, протягом навчального року проводилась активна робота з організації участі школярів в різноманітних інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах.

           Результати другого етапу предметних олімпіад та конкурсів слідуючі:

Блонська Анастасія  – учениця 6 класу переможець другого етапу олімпіади з математики (вчитель Маршук О.Г.)

Цимбал Анастасія – учениця 4 класу переможець другого етапу олімпіади з математики (вчитель Скляр Л.М.)

Блонська Анастасія - учениця 6 класу переможець конкурсу знавців української мови імені П.Яцика (вчитель Корженкова Г.О.).

Тупиця Євгенія - учениця 8 класу переможець конкурсу знавців української мови імені П.Яцика (вчитель Баранова О.І.).

5. Виховна робота

       У школі сплановано систему заходів різного спрямування із забезпечення виконання завдань, які є метою сучасного виховного процесу:  формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особисті, готової протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе та оточуючий світ.

          Найбільшу увагу в  своїй  роботі протягом  2018-2019 н.р. педагогічний колектив школи приділяв вихованню в своїх учнях моральних якостей: доброзичливості, поваги до людської гідності, милосер­дя, доброти, людяності, толерантності, порядності; потреби в емоційному та ду­ховному контактах з людьми, потреби у самоповазі, співчутті і співпереживанні людям, ба­жання допомогти, гуманної поведінки, а також патріотизму, національної самосвідомості, відданості Батьківщині, прагненню служити її інтересам, тому  що  робота з формування у дітей  та молоді моральних  та громадянських якостей, розуміння приналежності до українського народу є одним із найважливіших завдань педагогів.

                   Відповідно до Основних орієнтирів виховання  у  школі проведено ряд заходів відповідних напрямків .

Кожному з напрямків виховання приділяється особлива увага.

       І. Ціннісне ставлення до себе.

       З метою  попередження та протидії можливим загрозам життю та здоров’ю  вихованців, у школі проводилися заходи безпеки на можливі ризики виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування. У вересні 2018 року був проведений Місячник безпеки життєдіяльності учнів «Увага, діти на дорозі!», під час якого вчителем основ здоров’я Цюрою О.А. та педагогом-організатором Маліцькою О.М. був проведений конкурс малюнку на асфальті серед учнів 2-9 класів. Також класними керівниками проведено бесіди і години спілкування: «Правила безпеки при переході вулиці» (Корженкова Г.О., 6; Баранова О.І.,  7; Коцюба Л.С., 5), «Види перехресть» (Цюра О.А., 8 кл), «Безпечна дорога до школи» (Буга В.К., 1 кл,  Козленко В.В., 2 кл), «Правила дорожнього руху» ( Садова О.П., 3 кл, Скляр Л.М., 4 кл, Гостєва Є.Ф., 9 кл)).

     Щомісячно проводилися заходи  щодо навчання дітей  засобам захисту від впливу небезпечних факторів, викликаних надзвичайними ситуаціями, наданню домедичної допомоги. Також класними керівниками 5-9 класів періодично проводились бесіди та інструктажі з безпеки  життєдіяльності на такі теми «Правила поведінки з опалювальними приладами (чадний газ)», ( Гостєва Є.Ф., 9 кл), «Наслідки спалювання сухої трави» (Цюра О.А., 8 кл, Баранова О.І., 7 кл), «Правила поведінки на льоду» (класні керівники 1-9  класів), «Попередження зараження вірусом кліщового енцефаліту» (Корженкова Г.О., Коцюба Л.С.), «Правила поведінки на воді» (класні керівники 5-9 класів), «Правила поведінки у транспорті» ( класні керівники 1-9 класів)

     Активізувати інтерес до фізичної культури і спорту, здорового способу життя, розвивати прагнення бути фізично здоровою людиною  допомогли різні за тематикою загальношкільні спортивні змагання: відзначення Дня спорту і здоров’я, участь у районному туристичному зльоті, змагання з загально-фізичної підготовки, змагання з волейболу,  футболу, настільного тенісу.

           У рамках роботи з профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії,  СНІДу,  проводилися: анонімне соціологічне опитування учнів школи з метою виявлення поширення куріння в підлітковому та молодшому шкільному віці, випуск інформаційних бюлетенів «За здоровий спосіб життя». Також в школі проведені: круглий стіл «Наркотики та СНІД» за участю шкільного психолога Мельник А.А., відеолекторій  «Правда про наркотики», години спілкування «Профілактика захворювання на СНІД» класними керівниками 7-9 класів. Вчителем основ здоров’я було проведено тренінг на тему «Молодь проти наркоманії і СНІДу)» до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.

     Класними керівниками у вересні-грудні 2018 року проведено цикл бесід та годин спілкування: «Ще раз про СНІД», « Чи знаєш ти про наслідки шкідливих звичок?» (Гостєва Є.Ф., Цюра О.А., Баранова О.І.);   «Що необхідно знати про ВІЛ та СНІД», «Остерігайтесь «Синього кита»», (Корженкова Г.О.); «День здоров’я» (Коцюба Л.С.); «Людські чесноти», «Бережи зір» (Скляр Л.М.); «Комп’ютерна залежність» (Гостєва Є.Ф., Баранова О.І., Коцюба Л.С., Скляр Л.М.); «Дисципліна – запорука успіхів у навчанні», «Конфлікти» (Цюра О.А.).

ІІ. Ціннісне ставлення до людей, сім’ї, родини

     З метою пропаганди кращих народних та сімейних традицій, творчого розвитку особистості, організації цікавого дозвілля вихованців відбулися:  театралізоване свято «Святий Миколай не обмине жодну хатинку, обдарує кожну дитинку!» для 5-6 класів, спортивне змагання «Тато, мама і я – спортивна сім'я» у 7 класі ;свято «Дари осені» (1-6 кл), свято «Україна колядує» (5-9 кл), анкетування «Пізнай себе» (Мельник А.А., 5-7 кл), анкетування «Найкраща родина» (Мельник А.А., 3-4 кл); анкетування «Дозвілля нашої родини» (скляр Л.М., 4 кл).

      Виховні години: «Берегині традицій рідного краю» (Козленко В.В.); «День батька» (Буга В.К.); «Я і моя родина» (Садова О.П.); «Родина – твій оберіг»(Скляр Л.М.); «Бережи честь змолоду» (Коцюба Л.С.); «Милосердя і любов до ближнього» (Корженкова Г.О.); «Я і моя родина. Повага і любов у сім’ї» (Баранова О.І.); «Тепло родинного вогнища» (Гостєва Є.Ф.).

     ІІІ. Ціннісне ставлення до праці.

    Цей напрямок виховної роботи є важливою складовою змісту виховання особистості. Воно передбачає усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність до підприємництва; розуміння економічних законів і проблем суспільства та засобів їх розв'язання, готовність до творчої діяльності, конкурентоспроможності й самореалізації за умов ринкових відносин, сформованість працелюбності як базової якості особистості. Трудове виховання є системою виховних впливів, мета яких полягає у морально-психологічній підготовці учнів до майбутньої професійної діяльності.

     У зв’язку з цим в школі проводилися загальношкільні трудові акції: «Я – господар школи» (прибирання закріплених за класами ділянок), «Утримуємо в порядку наші книги і зошити» (ремонт книг і підручників), санітарний день у класі.

    Проведено години спілкування: «Праця – основа життя людини» (8 клас); «Шануймо свій час та час інших», «Світ наших захоплень» (7 та 8 клас) «Різновид професій та їх вибір» (9 клас); «Праця – основа життя людини» (4 клас); «Ярмарка професій» ( 3 клас), «Здібності людини у сучасному світі» (Мельник А.А.); «Про що говорить втрачений час» (Гуртова В.В.), а також години психолога «Визначення особистих уявлень про життєвий шлях» (Мельник А.А.,7 клас); урок-тренінг «Культура праці. Професійне становлення» (Гостєва Є.Ф., 9 кл); конкурс прислів’їв, приказок і загадок про працю (Козленко В.В., Садова О.П., Буга В.К., Скляр Л.М.); трудові десанти «Корисні справи» (1-9 класи).

          ІV. Ціннісне ставлення до природи

Виховними досягненнями цього напрямку є усвідомлення вихованцями себе як невід’ємної частини природи, вироблення навичок природоохоронної поведінки. В зв’язку з цим у школі  були проведені:

- загальношкільні екологічно-трудові  акції: «Встанови годівничку», «Збережи та нагодуй птахів» (1-7 класи); « Первоцвіти», «Збережи ялинку» (1-9 класи);

- години спілкування: «Вчимося любити природу» (Садова О.П., 3 кл, Коцюба Л.С., 5 кл); «Альтернатива ялинці» (Корженкова Г.О., 5 кл); «Екологічна безпека навколо нас» (Цюра О.А.,8 кл, гостєва Є.Ф., 9 кл);

- екомарафон «Збережи ялинку» (Сучок Л.П., учні 3-4 класів);

- екоквест: «Навчаючись відпочиваємо (Гуртова В.В.);

- конкурси: «Золота осінь» (учні 1-4 кл); «Дари природи» (учні 1-6 класів);

- урок-лекція «Довкілля і навчає, і виховує» (Баранова О.І.)

V. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин.

     З метою вшанування пам’яті осіб, які віддали життя за незалежність і територіальну цілісність України, проявили героїзм у бойових діях при проведенні антитерористичної операції на сході України, героїв Небесної Сотні  в школі проведені  години спілкування «Нам є що захищати» (5-6 класи), «Пам’ятаємо, шануємо…» (8кл), «Вони захищали Батьківщину» (9 кл), «Вони захищали наше майбутнє» (7 кл); засідання круглого столу на тему: «Спасибі вам, герої!» (6-9 класи); усний журнал «До Дня Гідності і Свободи» (7-8 класи); уроки-пам’яті.

     У рамках акції «Незабутній листопад»  Гостєва Є.Ф. – учитель історії ,Корженкова Г.О.– учитель української мови та літератури, Скляр Л.М. – учитель музики,Мельник А.А.– шкільний бібліотекар підготували історично - літературний альманах, приурочений річниці проголошення ЗУНР. Учні 7 та 6 класів декламували вірші, співали стрілецькі пісні: «Гей у лузі червона калина», «За Україну», переглянули документальний фільм «ЗУНР 1918-1919» та відвідали тематично - книжкову виставку «ЗУНР - легендарна сторінка нашої історії» у шкільній бібліотеці.

     Відповідно до наказу відділу освіти Бершадської РДА  у школі проведено ряд заходів щодо вшанування пам’яті жертв геноциду Українського народу 1932-1933 років, голодоморів 1921-1922, 1946-1947 років в Україні.   Класними керівниками 1-9 класів проведені години спілкування, бесіди на тему «Жертви голодоморів», «Уроки пам’яті». У шкільній бібліотеці організована літературно-журнальна виставка на тему «Голод в Україні – геноцид української нації».  Учителями образотворчого мистецтва проведена виставка дитячих малюнків та плакатів «Голодомор 1932-1933 років. Україна пам’ятає». 24 листопада 2018 року проведена акція «Засвіти свічку».

          9 листопада в нашій школі відбулося свято до Дня української писемності та мови. Вчителі – словесники Корженкова Г.О. та Баранова О.І. провели виховні години у 6 та 7 класах. Учнів було ознайомлено з виникненням писемності, показано красу і багатство рідної мови, її різноманітні можливості. Учні вкотре переконалися, що рідна мова – це духовна святиня, найбільший і найдорожчий наш скарб.

     Школярі ретельно підготувалися: вивчили українські народні пісні, вірші українських поетів, вислови про мову, виготовили листівки та плакати. А учні 9 класу підготували відеопрезентацію про зародження та становлення української писемності, про основних діячів, які доклали своїх зусиль до творення сучасної української мови й розповіли цікавинки про писемність молодшим школярам, яких було запрошено на свято.

     В школі  систематично працює Рада профілактики правопорушень, до складу якої входять вчителі, учні, адміністрація школи, представники батьківської громадськості та правоохоронних органів. На засідання запрошуються як учні, так і їхні батьки. Шкільним психологом постійно проводиться вивчення соціального стану учнів. Особлива увага приділяється роботі з сім’ями, що опинилися в важких життєвих умовах, соціально незахищеним категоріям учнів, учням  схильним до правопорушень. З ними систематично проводиться  індивідуальна робота з метою надання необхідної допомоги. Тісно співпрацює школа з працівниками служби у справах дітей, інспекторами кримінальної міліції, працівниками ДАІ та пожежної охорони(ДСНС). Доброю традицією стало проведення місячника «Закон і ми» та проведення правових брейн-рингів серед учнів 8-9-их класів.(вч. правознавства Гостєва Є.Ф., педагог – організатор Гуртова В.В.).

Важливою ланкою життя учнівського колективу є учнівське самоврядування, де діють різнопрофільні комісії (навчальна,  прес-центр, дисципліни та порядку, друзі природи, загін волонтерів, дозвілля, господарник).

     Співпраця з батьками посідає також одне з центральних місць у системі роботи нашої школи.  Серед форм  роботи – тематичні батьківські збори, тематичні години спілкування, засідання батьківського комітету, індивідуальні бесіди та консультації, залучення батьків до проведення  позакласних заходів, туристичних походів, поїздок, екскурсій.

     Так, класними керівниками впродовж І семестру були проведені батьківські збори на такі теми: «Адаптація п’ятикласника в учнівському середовищі» (Коцюба Л.С., спільно із практичним психологом); «Корекція поведінки та подолання неуспішності» (Корженкова Г.О., 6 кл); «Підсумок роботи за І семестр» (Баранова О.І., 7 кл); «Морально-етичні цінності» (Цюра О.А.Ю, 8 кл); «Правила спілкування з ровесниками» (Скляр Л.М., 4 кл); «Булінг у школі. Причини, наслідки і допомога» (Гостєва Є.Ф., спільно з практичним психологом); «Психічний розвиток дитини та індивідуальні особливості їх врахування», «Роль батьків та їх відповідальність за формування правової культури учня» (Гостєва Є.Ф., Цюра О.А

     Також значне місце у виховній роботі відводиться позакласній роботі.

     В школі працюють такі гуртки:

·        «Умілі рученята» - 1-4 кл, Буга В.К.

·        «Умілі руки» - 6 клас, Цюра О.А.

·        «Танцювальний» - 4-6 кл, Гуртова В.В.

·        «Літературний» - 2-4, Гуртова В.В.

·        «Вокальний», 2-8 класи, Склчяр Л.М.

     Дитячі вокальні та музичні колективи нашого закладу продемонстрували різнопланову творчу програму, високий рівень виконавської майстерності та брали активну участь у всіх загальношкільних заходах. Також члени гуртків  школи беруть участь у різноманітних  районних  конкурсах.

         Усі перераховані гуртки беруть участь у позакласній роботі школи.

      Отже, можна зазначити, що виховна діяльність у школі проводиться на належному рівні, але поряд з позитивними моментами ще має деякі недоліки, над якими потрібно спільно працювати і вчителям, і учням, і батькам.

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

          З метою забезпечення безпеки життєдіяльності  учнів, керуючись відповідною нормативною базою, в школі була організована робота з безпеки життєдіяльності. Своєчасно  було складено  необхідні  акти- дозволи  на  

проведення занять  у кабінетах  та  майстерні.  У  вересні  класними  керів-

никами  з усіма  учнями  школи проведено  вступний  інструктаж  із  безпеки 

 життєдіяльності, протягом  навчального року  проводилися  первинні  ін-

структажі з  техніки  безпеки  та  з  безпеки життєдіяльності перед виконанням лабораторних, практичних робіт, під час роботи в майстерні,  на  заняттях  з  трудового  навчання  та  фізкультури. Перед  виконанням специфічних видів робіт обов’язково проводився цільовий інструктаж. Перед  початком  навчального року  всі  учні  школи  пройшли  медичний  

огляд. Своєчасно  і якісно  була  проведена  підготовка  школи  до  роботи  в  ново-му навчальному  році  та  до  зими.  Упродовж  року  проводились   профі-

лактичні заходи  щодо  попередження  дитячого травматизму.  

Перед  початком  усіх  канікул класні керівники проводили  інструктажі  і

 бесіди з безпеки життєдіяльності під час канікул.  У  жовтні  та  квітні   проведено  Тиждень  знань  з  основ  безпеки життєдіяльності, у квітні - День ЦЗ.

На   уроках  «Основи  здоров’я»  відпрацьовано  дії  в  умовах виникнення

надзвичайних ситуацій і надання першої допомоги травмованим та потерпілим.

Класні   керівники  провели  всі  заплановані  бесіди  та  заняття  з дітьми  по

вивченню правил дорожнього руху, правил пожежної безпеки, правил користування природним газом, правил поведінки в громадських місцях та на воді. На класних батьківських зборах проводилась роз’яснювальна робота з батьками щодо збереження здоров’я дітей. Протягом  року  проводились  за-

няття  з евакуації  учнів  та відпрацювання  дій  у разі виникнення надзви-

чайних ситуацій.

Тож велике спасибі всім учням, особливо їхнім батькам та працівникам школи за активну громадську позицію, патріотизм, співпрацю та волонтерську роботу.

 

 

 Основними завданнями школи в 2019 – 2020 навчальному році колектив вбачає:

1.     Забезпечення безперебійності освітнього процесу у школі та охоплення всіх дітей шкільного віку якісним навчанням з урахуванням попиту.

2.     Підвищення результативності в предметних олімпіадах.

3.     Активізація навчальної роботи в закладі.

4.     Здійснення підтримки і педагогічного супроводу дітей з особливими здібностями та потребами.

5.     Забезпечення безумовного виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників освітнього процесу.

6.     Виховування дітей у дусі любові до України, свого рідного краю, школи.

7.     Продовження профілактичної роботи з правового виховання.

8.     Здійснення заходів щодо підвищення культури співробітництва педагогів різних поколінь.

9.     Скласти загальношкільний план оновлення матеріальної бази та ремонту навчальних кабінетів.

10.                      Забезпечити поповнення матеріальної бази для успішного функціонування навчального закладу.

11.                      Забезпечити адекватну оцінку особистого внеску кожного співробітника до результатів роботи школи.